Tag: Nema2

PHÁT TRIỂN VƯỜN SẦU RIÊNG HỮU CƠ SINH THÁI

Hiện tại nông nghiệp theo hướng công nghiệp đang là xu thế, tuy có lợi thế về mặt sản lượng nhưng những vấn đề như chai đất do phân bón hóa học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật…gây ra những bất ổn lâu dài cho sinh thái và sức

ORGANIC CARBON ĐÃ CÓ MẶT TẠI CHÂU PHI

Các quốc gia Trung Phi được thiên nhiên ưu đãi, tuy nhiên quá trình khai thác tài nguyên một cách cạn kiệt cùng với tập quán canh tác lạc hậu, đã làm cho an ninh lương thực trở thành vấn đề rất lớn. Chứng minh sự hiệu quả trong cải

JVSF THAM DỰ SỰ KIỆN NỔI BẬT TẠI THÁI LAN TUẦN QUA

Tại đây, JVSF hân hạnh giới thiệu công nghệ Organic Carbon tại Triển lãm quốc tế ngành sữa tại Thái Lan và nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là điểm đến hữu ích, mang lại nhiều trải nghiệm, kiến thức và công nghệ mà nhiều trang trại bò sữa

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA VỚI NEMA2

Mỗi giai đoạn trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa đều góp phần quan trọng cho sự hình thành năng suất cuối vụ. Trong đó, 70% năng suất sẽ phụ thuộc vào số bông trên đơn vị diện tích, mà nhân tố này được quyết định