I. THÔNG TIN CHUNG:

 

II. TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

 

III. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

  1. Học vấn – Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến ngành trồng trọt, Khoa học cây trồng, Khoa học đất, Bảo vệ thực vật, Nông học

  1. Yêu cầu khác:

 

IV. PHÚC LỢI

 

V. NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

  1. Hồ sơ bao gồm:
  1. Thời gian nộp hồ sơ:
  1. Hình thức nộp hồ sơ: