Tag: Chuyên trang chăn nuôi heo

HƯỚNG DẪN XÂY CHUỒNG LẠNH NUÔI HEO

Những biến động khó lường của dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chăn nuôi. Tuy nhiên, có một mô hình nuôi heo hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và được nhiều trang trại lựa chọn. Đó chính là mô hình chăn nuôi heo chuồng lạn

MẸO NUÔI HEO DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Những người mới bắt đầu chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn như: Tìm kiếm nguồn heo giống chất lượng; cách thức xây dựng khu chăn nuôi hiệu quả; học hỏi kỹ thuật chăn nuôi phù hợp từng giống heo;…