Từ đầu những năm 2000, Tiến Sỹ Yukihiro Sugiyama cùng các cộng sự từ Đại học Tokyo đã nghiên cứu và chiết xuất thành công Organic Carbon (Các bon hữu cơ) trong phòng thí nghiệm.

Sau một thời gian, Organic Carbon đã được đưa vào thực nghiệm và áp dụng thực tế trong các lĩnh vực sản xuất, cải tạo môi trường và chăm sóc sức khỏe con người.