VỆ SINH DỤNG CỤ CHẾ BIẾN

Khử mùi hôi, tanh phát sinh trong dây chuyền chế biến thủy sản, đặc biệt là các nơi chứa phụ phẩm, phế phẩm